• Lista Funduszy

 • Wykresy Funduszy

Nie znaleziono funduszy spełniających podane kryteria

 • Fundusze dłużne krótkoterminowe

 • Fundusze obligacyjne

 • Fundusze stabilnego wzrostu

 • Fundusze zrównoważone

 • Fundusze akcyjne

 • Fundusze absolutnej stopy zwrotu

 • Fundusze surowcowe

 • Fundusze z ochroną kapitału

 • Fundusze aktywnej alokacji

 • Subfundusz zdefiniowanej daty

Stopa zwrotu w %
Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M Ryzyko
Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M Ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,00

2,95 USD 30.08.2021 2,98 USD 2,95 USD 0,00 0,00 0,68 1,03 2,79 10,90 13,90

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,00

6,52 PLN 30.08.2021 6,86 PLN 6,52 PLN 0,00 -0,76 2,84 11,26 26,85 16,22 8,13

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,61

8,25 PLN 30.08.2021 8,68 PLN 8,25 PLN 0,61 -0,36 -4,95 -5,50 14,11 15,71 30,95

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Stopa zwrotu w %

0,00

10,35 PLN 30.08.2021 10,35 PLN 10,35 PLN 0,00 -0,10 0,49 0,10 1,17 - -

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Stopa zwrotu w %

0,48

10,36 PLN 30.08.2021 10,36 PLN 10,36 PLN 0,48 2,78 3,60 - - - -

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,58

10,48 PLN 30.08.2021 11,03 PLN 10,48 PLN 0,58 3,05 - - - - -

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,00

10,51 PLN 30.08.2021 10,78 PLN 10,51 PLN 0,00 -0,19 0,29 -0,66 1,25 4,68 -

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Stopa zwrotu w %

0,00

10,55 EUR 30.08.2021 10,82 EUR 10,55 EUR 0,00 -0,28 0,96 0,67 2,83 4,15 -1,68

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,36

11,17 PLN 30.08.2021 11,76 PLN 11,17 PLN 0,36 -1,85 -11,21 -14,14 2,10 10,59 27,22

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

-0,61

11,44 PLN 30.08.2021 11,56 PLN 11,44 PLN -0,61 0,88 6,02 3,81 7,82 16,97 13,49

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,26

11,58 PLN 30.08.2021 11,88 PLN 11,58 PLN 0,26 0,52 1,05 5,56 9,35 10,29 16,97

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Stopa zwrotu w %

0,17

11,64 PLN 30.08.2021 11,64 PLN 11,64 PLN 0,17 0,87 2,02 4,30 11,49 - -

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Stopa zwrotu w %

0,00

11,79 PLN 30.08.2021 11,91 PLN 11,79 PLN 0,00 0,00 0,77 0,60 3,06 5,65 9,88

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,08

11,84 PLN 30.08.2021 12,14 PLN 11,84 PLN 0,08 0,59 1,63 1,28 5,81 11,70 15,85

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Stopa zwrotu w %

0,00

12,13 PLN 30.08.2021 12,44 PLN 12,13 PLN 0,00 0,17 0,41 1,51 3,94 3,23 7,16

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Stopa zwrotu w %

0,41

12,35 PLN 30.08.2021 12,35 PLN 12,35 PLN 0,41 1,81 3,17 8,05 18,86 - -

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,08

12,40 PLN 30.08.2021 12,59 PLN 12,40 PLN 0,08 0,24 1,31 1,97 6,35 9,54 12,01

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Stopa zwrotu w %

0,47

12,74 PLN 30.08.2021 12,74 PLN 12,74 PLN 0,47 2,33 3,75 10,40 23,57 - -

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,00

12,99 PLN 30.08.2021 13,06 PLN 12,99 PLN 0,00 -0,08 0,15 -0,08 0,85 3,92 7,89

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Stopa zwrotu w %

0,62

13,00 PLN 30.08.2021 13,00 PLN 13,00 PLN 0,62 3,17 4,92 14,84 30,52 - -

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Stopa zwrotu w %

0,46

13,08 PLN 30.08.2021 13,08 PLN 13,08 PLN 0,46 2,67 4,06 11,99 27,11 - -

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Stopa zwrotu w %

0,08

13,18 PLN 30.08.2021 13,45 PLN 13,18 PLN 0,08 -0,08 -0,15 -0,98 -1,35 3,05 3,37

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Stopa zwrotu w %

0,61

13,25 PLN 30.08.2021 13,25 PLN 13,25 PLN 0,61 3,11 4,58 13,93 29,90 - -

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Stopa zwrotu w %

0,60

13,32 PLN 30.08.2021 13,32 PLN 13,32 PLN 0,60 3,18 4,72 14,14 30,46 - -

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Stopa zwrotu w %

0,52

13,41 PLN 30.08.2021 13,41 PLN 13,41 PLN 0,52 3,07 4,60 13,74 29,82 - -

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Stopa zwrotu w %

0,00

13,42 PLN 30.08.2021 13,69 PLN 13,42 PLN 0,00 -0,07 0,60 -0,37 0,37 8,93 12,87

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Stopa zwrotu w %

0,15

13,45 PLN 30.08.2021 13,79 PLN 13,45 PLN 0,15 0,75 2,52 4,34 9,26 18,09 26,05

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,00

13,48 PLN 30.08.2021 13,83 PLN 13,48 PLN 0,00 1,05 4,74 9,33 18,14 14,53 21,88

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Stopa zwrotu w %

0,89

13,63 PLN 30.08.2021 14,35 PLN 13,63 PLN 0,89 3,73 6,15 17,70 43,47 41,10 41,83

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Stopa zwrotu w %

0,14

13,86 EUR 30.08.2021 14,59 EUR 13,86 EUR 0,14 2,44 5,96 15,21 26,23 16,86 27,04

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Stopa zwrotu w %

0,00

14,07 PLN 30.08.2021 14,43 PLN 14,07 PLN 0,00 0,29 0,72 0,64 0,86 6,83 9,84

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Stopa zwrotu w %

0,00

14,10 PLN 30.08.2021 14,51 PLN 14,10 PLN 0,00 0,50 0,21 2,17 9,13 16,92 25,56

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Stopa zwrotu w %

0,35

14,37 PLN 30.08.2021 14,97 PLN 14,37 PLN 0,35 3,08 6,44 13,24 26,83 - -

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Stopa zwrotu w %

0,42

14,49 PLN 30.08.2021 15,17 PLN 14,49 PLN 0,42 2,19 4,02 9,86 23,11 32,57 -

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,27

14,60 PLN 30.08.2021 14,97 PLN 14,60 PLN 0,27 1,46 4,14 8,23 16,52 27,51 38,00

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,57

15,87 PLN 30.08.2021 16,71 PLN 15,87 PLN 0,57 2,12 4,55 8,92 32,36 26,96 44,40

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Stopa zwrotu w %

0,98

16,42 PLN 30.08.2021 17,28 PLN 16,42 PLN 0,98 3,47 7,53 19,42 44,67 58,65 82,65

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,34

17,57 PLN 30.08.2021 18,30 PLN 17,57 PLN 0,34 0,23 -4,82 -6,04 6,10 11,56 20,18

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Stopa zwrotu w %

0,32

18,72 USD 30.08.2021 19,60 USD 18,72 USD 0,32 1,30 4,70 9,03 16,64 24,22 38,98

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,25

19,73 PLN 30.08.2021 20,55 PLN 19,73 PLN 0,25 -0,95 -7,41 -9,74 -0,50 12,04 22,93

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,10

19,90 PLN 30.08.2021 20,20 PLN 19,90 PLN 0,10 0,10 0,76 1,17 4,19 11,61 10,86

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Stopa zwrotu w %

0,23

22,25 USD 30.08.2021 22,70 USD 22,25 USD 0,23 0,45 1,41 2,06 5,45 12,66 12,89

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

Stopa zwrotu w %

0,20

24,49 PLN 30.08.2021 25,51 PLN 24,49 PLN 0,20 1,28 3,33 6,76 13,70 22,33 34,04

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Stopa zwrotu w %

0,67

25,57 PLN 30.08.2021 26,92 PLN 25,57 PLN 0,67 3,86 5,53 18,71 37,10 15,91 31,33

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Stopa zwrotu w %

0,45

28,93 PLN 30.08.2021 30,45 PLN 28,93 PLN 0,45 4,03 8,03 20,44 50,60 60,63 53,88

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Stopa zwrotu w %

0,54

48,11 USD 30.08.2021 50,64 USD 48,11 USD 0,54 2,47 6,91 12,30 28,81 47,53 79,45

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Stopa zwrotu w %

-0,23

48,21 PLN 30.08.2021 49,45 PLN 48,21 PLN -0,23 -0,37 2,90 1,47 6,68 10,90 3,50

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Stopa zwrotu w %

-0,14

63,32 PLN 30.08.2021 66,65 PLN 63,32 PLN -0,14 2,31 7,94 16,06 30,96 24,40 33,76

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Stopa zwrotu w %

0,02

63,65 PLN 30.08.2021 64,82 PLN 63,65 PLN 0,02 -0,16 0,57 -0,28 0,52 8,16 12,28

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Stopa zwrotu w %

-0,36

72,49 PLN 30.08.2021 75,91 PLN 72,49 PLN -0,36 2,13 10,28 11,76 22,14 30,97 38,52

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Stopa zwrotu w %

-0,45

86,16 PLN 30.08.2021 87,92 PLN 86,16 PLN -0,45 1,28 6,79 4,65 10,40 18,81 12,51

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,03

102,18 PLN 30.08.2021 104,27 PLN 102,18 PLN 0,03 -0,04 0,67 0,09 1,74 - -

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Stopa zwrotu w %

0,01

102,58 PLN 30.08.2021 103,10 PLN 102,58 PLN 0,01 0,04 0,27 0,15 0,69 - -

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Stopa zwrotu w %

0,52

136,47 PLN 30.08.2021 142,90 PLN 136,47 PLN 0,52 2,29 3,21 10,84 20,94 13,32 24,51

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

Stopa zwrotu w %

-0,11

186,32 PLN 30.08.2021 196,13 PLN 186,32 PLN -0,11 3,31 12,63 15,16 34,90 55,56 78,84

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Stopa zwrotu w %

0,00

204,12 PLN 30.08.2021 205,35 PLN 204,12 PLN 0,00 -0,03 0,32 0,12 1,74 4,83 8,78

ryzyko

Fundusz parasolowy Pekao FIO

Stopa zwrotu w %

0,20

226,41 PLN 30.08.2021 234,02 PLN 226,41 PLN 0,20 1,13 2,18 6,14 13,77 14,88 21,37

ryzyko

 • Fundusz parasolowy Pekao FIO

 • Fundusz parasolowy Pekao Funduszy Globalnych SFIO

 • Fundusz parasolowy Pekao Strategie Funduszowe SFIO

 • Fundusz parasolowy Pekao Walutowy FIO

 • Fundusz parasolowy Pekao PPK SFIO

Stopa zwrotu w %
Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M Ryzyko
Nazwa subfunduszu Wycena Maks. cena zbycia Min. cena odkupienia 1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M Ryzyko
Stopa zwrotu w %

0,02

156,30 PLN 30.08.2021 159,49 PLN 156,30 PLN 0,02 -0,06 0,75 0,28 1,53 9,52 13,50

ryzyko

Tell us about you

Find us at the office

Czerniakowski- Abodeely street no. 60, 49490 Hamilton, Bermuda

Give us a ring

Bartlomiej Stobierski
+11 189 505 54
Mon - Fri, 11:00-22:00

Say hello