IMMUNICUM

NETTORESULTATET BLEV -31,3 MLN KR 2 KV (-12,6) (Direkt)

2021-08-26 08:19

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Immunicum redovisar ett resultat efter skatt på -31,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (-12,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:19 kronor (-0:18).

Bolaget hade ingen omsättning under kvartalet (0).

Likvida medel uppgick till 212 miljoner kronor vid periodens slut (25,3). Under kvartalet gjorde Immunicum en riktad emission på 141 miljoner kronor.

Immunicum har vidtagit åtgärder för att verksamheten ska kunna fortgå obehindrat trots covid-19 situationen, men med mindre förseningar, framför allt i planeringen av den kliniska verksamheten med betoning på förberedelserna för starten av Alison-studien, heter det i rapporten.

Under rubriken Utsikter för andra halvåret 2021 pekar vd Erik Manting på att Immunicum under de senaste sex månaderna gjort betydande framsteg i förverkligandet av sin ambition att bli ett fullt integrerat biofarmaceutiskt företag som hanterar viktiga utmaningar inom cancerterapi.

Vi fortsätter på denna väg med tillförsikt och ser fram emot vår nya FoU-anläggning, uppdateringar av vår kliniska pipeline-strategi och sist men inte minst, data från Advance 2-studien under andra halvan av 2021, skriver vd.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Tell us about you

Find us at the office

Czerniakowski- Abodeely street no. 60, 49490 Hamilton, Bermuda

Give us a ring

Bartlomiej Stobierski
+11 189 505 54
Mon - Fri, 11:00-22:00

Say hello