We wtorek, 24 sierpnia Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (BML) rozpoczął notowania od poziomu 9,396 zł, czyli o 0,3 proc. więcej niż na zamknięciu poniedziałkowej sesji, gdy rynek ustalił cenę akcji na poziomie 9,368 zł. To była minimalna wartość tej spółki w tym dniu. Poziom maksymalny - 9,75 zł - spółka osiągnęła o godzinie 17.00, by ostatecznie zakończyć notowania na tym poziomie.

Liczba transakcji dla spółki Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. wyniosła 113, przy wolumenie obrotu akcjami na poziomie 329 058 sztuk. Obroty wyniosły 3,16 mln zł., co oznacza, że kształtowały się na średnim miesięcznym poziomie generowanym dla spółki.

Analizowana sesja była czwartą sesją wzrostową. W ciągu ostatniego tygodnia wartość spółki wzrosła o 3,66 proc., w ciągu miesiąca zwiększyła się o 5,29 proc. Przez ostatnich 12 miesięcy zmniejszyła się o 51,97 proc., a od początku roku akcjonariusze stracili 53,12 proc.

We wtorek Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zachowywał się lepiej niż rynek. Indeks WIG wzrósł o 0,48 proc. do poziomu 69 094 punktów, a wartość spółki wzrosła aż o 4,08 proc. Spółki farmaceutyczne do których należy także Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ciągnęły rynek w dół, wartość indeksu WIG-LEKI spadła o 0,85 proc. do poziomu 6 176 punktów. Pomimo negatywnego oddziaływania branży farmaceutycznej na rynek indeks WIG wzrósł. W odniesieniu do analizowanej spółki cały sektor farmaceutyczny zachowywał się dużo gorzej niż Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A., gdyż wartość indeksu WIG-LEKI spadła o 0,85 proc., a wartość spółki wzrosła o 4,08 proc.

Biomed-Lublin zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC – bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Wytwarza ponad 60 produktów w różnym asortymencie. Spółka obecnie wdraża program sanacyjny. (na podst. GPW).

Tell us about you

Find us at the office

Czerniakowski- Abodeely street no. 60, 49490 Hamilton, Bermuda

Give us a ring

Bartlomiej Stobierski
+11 189 505 54
Mon - Fri, 11:00-22:00

Say hello