อะไรคือ Bond Yield ?
ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับ Bond Yield ?
แล้ว Bond Yield มีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นอย่างไร ?


Bond Yield คือ ผลตอบแทนพันธ์บัตรจากการที่นักลงทุนถือครอง ซึ่งผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนในรูปของ ดอกเบี้ย จากการถือพันธบัตรนั้นๆ
... คิดง่ายๆเหมือนเราเอาเงินไปฝากธนาคาร เมื่อถือครบ 1 ปี เราก็จะได้ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากตามที่แบงก์กำหนดไว้ เช่น ได้ดอกเบี้ย 0.5% หรือ 1%

แต่สำหรับ Bond หรือพันธบัตร เป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ และพันธบัตรก็มีสัญญาว่าถ้าถือครองครบสัญญาจะได้ผลตอบแทนเท่าไร เช่น ได้ 1.2% หรือ 1.5%
ยิ่งพันธบัตรระยะสั้นก็จะได้ผลตอบแทนต่ำ ถ้าระยะการฝากยิ่งยาว เราก็จะได้ผลตอบแทนสูง คล้ายๆกับกรณีของฝากประจำไว้กับธนาคาร
จริงๆแล้ว Bond มีตลาดซื้อขายคล้ายๆกับตลาดหุ้น ยิ่งราคาของพันธบัตรลดลง ผลตอบแทนที่จะได้จากการถือครองจะเพิ่มขึ้น

สมมุติว่าราคาพันธบัตรฉบับนี้ 10 บาท จะได้ผลตอบแทน 1.5%
ถ้าราคาขายพันธบัตรฉบับนี้ 9 บาท เราจะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากราคา จะอยู่ที่ 1.65%
ในขณะเดียวกัน ถ้าราคาพันธบัตรฉบับนี้พุ่งไปที่ 11 บาท เราจะได้ผลตอบแทนเทียบจากราคา อยู่ที่ 1.35%

กลับมาที่ประเด็น Bond Yield ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ คือ การเคลื่อนไหวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รุ่นอายุ 10 ปี


== แล้วเกี่ยวข้องอย่างไรกับตลาดหุ้น ==
การที่ Bond Yield พุ่งสูงขึ้น นักลงทุนจะรู้สึกว่า ทำไมเราต้องไปรับความเสี่ยงจากตลาดหุ้น เราไปซื้อพันธบัตรที่ความเสี่ยงต่ำแต่ได้ดอกเบี้ยแน่นอนไม่ดีกว่าเหรอ
... ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดการเทขายในหุ้น เพื่อมาถือครองพันธบัตรแทน

src=https://www.stock2morrow.com/ckfinder/userfiles/images/Untitled(57).png
ผลตอบแทนพันธบัตร และ ดัชนี S&P500
ที่มาภาพ : CNBC

 

ในทางตรงกันข้าม ถ้า Bond Yield ให้ผลตอบแทนต่ำมากๆ นักลงทุนจะรู้สึกว่า เรายอมเพิ่มความเสี่ยงไปซื้อหุ้น จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ในแง่ของราคาหุ้นและปันผล จึงนำเงินมาซื้อหุ้น ส่งผลให้หุ้นขึ้นได้นั้นเอง

ดังนั้น ทิศทางของ Bond Yield จะสวนทางกับตลาดหุ้นเสมอครับ

---------------------------------

แล้วจะมีบ้างไหมที่กรณี ผลตอบแทนระยะยาวต่ำกว่าผลตอบแทนระยะสั้น
คำตอบ คือ มีครับ

กรณีนี้เราจะเรียกว่า Invested Yield Curved
เป็นอย่างไรไปดูกัน : Inverted Yield Curve กับประเด็นที่ไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อน

Tell us about you

Find us at the office

Czerniakowski- Abodeely street no. 60, 49490 Hamilton, Bermuda

Give us a ring

Bartlomiej Stobierski
+11 189 505 54
Mon - Fri, 11:00-22:00

Say hello